Įgyvendinti projektai

Blinstrubiškių senelių globos namų katilinės rekonstrukcija

Užsakovas: AB „Achema”

Situacija:  Blinstrubiškių senelių globos namų katilinėje nuo seno dirbo du 0,65 MW galios akmens anglimi kūrenami katilai, vienas - garo ir trys 0,3 MW galios skystu kuru kūrenami katilai.
Katilinėje gaminama šiluma ir karštas vanduo buvo tiekiami į senelių namus ir greta stovinčius du daugiabučius gyvenamuosius namus. Brangstant šilumai, daugiabučių namų šildymo sistemos buvo atjungtos nuo katilinės, šilumos punktai pastatuose iškomplektuoti, o gyventojai butuose įsirengė krosnis šildymui ir maisto ruošimui, tam panaudodami malkų kurą. Katilų stovis buvo blogas, o šilumos gamybos efektyvumas katilinėje siekė tik apie 50-60%. Pagamintos šilumos savikaina buvo lygi 17,8 ct/kWh.
Senelių namai, kuriuose gali būti prižiūrimi 230 globotinių, neturėjo lėšų katilinės rekonstrukcijai. Temperatūra pastatuose žiemos metu buvo žema, patalpos nepakankamai vėdinamos.

Užduotis: Siekdama pagerinti esamą padėtį, AB „Achema” užsakė ir finansavo katilinės rekonstrukciją, „Inkai“ buvo patikėta atlikti projektavimo bei diegimo darbus.

Sprendimo įgyvendinimas:  Naujojoje katilinėje UAB „Inka“ suprojektavo, sumontavo ir paleido modernų 1,25 MW galios katilą su verdančio sluoksnio kūrykla. Tai - pirma Lietuvoje tokio tipo kūrykla, skirta trupininių durpių kurui. Katile galima kūrenti taip pat ir smulkintą medieną arba bet kokios proporcijos medienos ir durpių kuro mišinį.  
Rekonstrukcijos metu šalia senosios katilinės buvo pastatytas naujas pastatas su kuro saugykla, galinčia talpinti 150 m3 kuro. Katilinės rekonstrukcijos darbai pradėti 2004 m. pavasarį, o objektas priduotas eksploatacijai 2004 gruodžio 9 d.
   

----------------------------------------------------------------------------------

Raseinių miesto „Žemaičių“ katilinės rekonstrukcija

Užsakovas: UAB „Raseinių šilumos tinklai“

Užduotis: UAB „Raseinių šilumos tinklai“, įgyvendindama ES ir Lietuvos Respublikos lėšomis finansuojamą projektą, planavo atnaujinti Raseinių miesto „Žemaičių“ katilinę, pritaikydami naudoti vietines atsinaujinančias kuro rūšis.  
Rekonstrukcijos metu esamos katilinės teritorijoje numatyta sumontuoti biokuro sandėlį, o pačioje katilinėje - 2 verdančio sluoksnio tipo biokuro katilus, kurių vieno galia būtų 3 MW, o kito - 7 MW. šio tipo katiluose galima deginti visų tipų biokurą: medžio atliekas, šiaudus, durpes, ligniną.
„Žemaičių“ katilinės rekonstrukcija leistų padidinti šilumos tiekimo efektyvumą ir užtikrinti patikimą šilumos tiekimą Raseinių miesto vartotojams. Sėkmingas šio projekto įdiegimas prisidėtų prie supančios aplinkos kokybės gerinimo ir gamtinių išteklių taupymo. Buvo numatyta, kad pradėjus deginti biokurą bus sumažinta tarša (anglies dvideginio per metus bus išmetama 6428 tonomis mažiau).
Projektas pradėtas įgyvendinti 2005 m. gegužę,  o baigtas antroje 2006-ųjų pusėje.

Sprendimo įgyvendinimas:  Statybos ir montavimo darbus vykdė generalinis rangovas UAB „Inka”, įvairiems specializuotiems darbams atlikti ji kvietėsi subrangovus.    
Atlikti įvairūs darbai: pertvarkytas vandens ruošimo ūkis, pastatytas biokuro sandėlio pastatas, rekonstruoti vamzdynai pačioje katilinėje, pakloti nauji elektros tiekimo bei valdymo kabeliai ir komunikacijos tinklai. Taip pat sumontuoti įrengimai (transporteriai) kuro sandėlyje, vietoje seno demontuoto mazutinio katilo pastatyti du naujutėliai 3MW ir 7MW galios verdančio sluoksnio katilai, suprojektuoti pagal unikalią technologiją. Tai - pirmieji Lietuvoje tokio tipo katilai, pritaikyti deginti įvairių kokybinių rodiklių palaidoms durpėms, medienai.
Katilinėje automatiniu būdu valdomi ne tik naujieji katilai, bet ir kuro sandėlis (po rekonstrukcijos kietas kuras automatiškai, be žmogaus įsikišimo yra paduodamas į katilus), siurbliai bei kiti pagalbiniai įrengimai. UAB „Inka“ specialistai ne tik sukūrė katilinės įrengimų automatinio valdymo sistemas, bet ir katilinės dispečerinėje įdiegė modernią SCADA (vizualizacijos) sistemą, kurios dėka galima valdyti visus katilinės įrengimus iš vieno taško.
 

 

© 2019 UAB Inka. Visos teisės saugomos. Dizainas TAPE