Paslaugos

•    Verdančio sluoksnio technologijų, skirtų įvairioms kieto kuro bei biokuro rūšims (durpėms, medienai, šiaudams, įvairioms atliekoms ir kt. sunkiai sudeginamoms medžiagoms) deginti, kūrimas;
•    Verdančio sluoksnio katilų projektavimas, automatizavimas, derinimas bei nuolatinė jų priežiūra;
•    šiluminės energetikos procesų valdymo konsultacijos;
•    Valdymo algoritmų kūrimas, procesų vizualizacija (SCADA sistemos);
•    Biokuro katilinių projektavimas, konsultacijos.
 

© 2019 UAB Inka. Visos teisės saugomos. Dizainas TAPE